เปิดกุฏิชีวาภิบาลวัดอ้อมน้อย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 น. ท่านพระครูสาครเขมคุณเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยพร้อมด้วยนายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยพร้อมผู้บริหารเทศบาลอ้อมน้อยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลนครอ้อมน้อย สาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบน หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนอ้อมน้อย ร่วมพิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาลวัดอ้อมน้อยซึ่งเป็นสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหนัก ซึ่งมีพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยได้รับการรักษาดูแลยังสถานที่แห่งนี้ 1 รูปคือท่านพระณรงค์ศักดิ์ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโดยมีพระสงฆ์วัดอ้อมน้อยที่ธุรกรรมฝึกอบรมในด้านการดูแลผู้ป่วยจะเป็นผู้คอยดูแลในการเปลี่ยนแพมเพิสอาบน้ำเช็ดตัวและดูแลเรื่องยา ในส่วนของการหาหมอหรือดูแลเรื่องการรักษาจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนอ้อมน้อยสังกัดโรงพยาบาลกระทุ่มแบนและโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจะเป็นผู้คอยดูแลต่อไปในการเดินทางไปหาหมอรวมถึงเทศบาลนครอ้อมน้อยด้วย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link