กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระนวน เตรียมพร้อมปรับพื้นที่ดิน เครื่องมือ และ วัสดุ เพื่อก่อสร้างทำฝายแกนดินซีเมนต์ กักเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้ง ตามนโยบายจังหวัดขอนแก่น

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระนวน เตรียมพร้อมปรับพื้นที่ดิน เครื่องมือ และ วัสดุ เพื่อก่อสร้างทำฝายแกนดินซีเมนต์ กักเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้ง ตามนโยบายจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายภาวิช บุญภัทดอนซุยแป ปลัดอำเภออาวุโส บูรณาการฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดเตรียมสภาพพื้นที่ เครื่องมือ และวัสดุสำหรับจัดสร้างฝายแกนซีเมนต์ โดยเริ่มดำเนินการในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ลำห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ อำเภอกระนวนสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายแกนซีเมนต์ ซึ่งเป็นเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เนื่องจากสร้างได้รวดเร็ว ต้นทุนก่อสร้างต่ำ เก็บกักน้ำได้ดี ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link