ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนเรือประมงหางยาวพื้นบ้านที่ทำการประมงในทะเลสาบสงขลา ช่วงนี้มีพายุและมีอิทธิพลทางอ้อมทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนเรือประมงหางยาวพื้นบ้านที่ทำการประมงในทะเลสาบสงขลา ช่วงนี้มีพายุและมีอิทธิพลทางอ้อมทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ จนถึงวันที่ 16-17 ก.ย. ทำให้ทางภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นช่วงบ่ายค่ำเรือเล็กเรือหางยาวที่ออกไปทำการประมงในทะเลสาบสงขลาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ทำการตรวจสอบภาพเรด้าย้อนหลังบริเวณทะเลสาบสงขลา ที่เกิดฝนตกหนักมีคลื่นลมแรงและลมกรรโชกแรงจนทำให้เรือประมงหางยาวพื้นบ้านของนายประวิทย์ คงทอง ถูกคลื่นลมแรงและลมกรรโชกแรงซัดจนเรือจม 4 ชีวิตที่อยู่บนเรือรอดมา 3 คน เสียชีวิต 1 คน จากการตรวจสอบเรด้าพบว่าเมฆฝนขนาดใหญ่เคลื่อนตัวจากฝั่งทะเลอันดามันลงทะเลสาบสงขลาเมื่อเวลา 14.15 น.วันที่ 12 กันยายน 2561 ในจังหวัดสงขลามีฝนตกหนักและลมกรรโชกแรงประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะได้รับอิทธิพลในช่วงบ่ายๆจากทะเลอันดามันผ่านสตูลผ่านตรังเข้ามาเป็นลมกรรโชกแรงและเป็นฝนฟ้าคะนองเป็นส่วนใหญ่ด้วย โดยเฉพาะเรือเล็กเรือหางยาวอันตรายมาก หากชาวประมงเห็นเป็นเมฆฝนดำๆเทาๆเคลื่อนเข้ามาเรือเล็กเรือหางยาวต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหรือให้รีบนำเรือกลับเข้าฝั่งทันที เพราะเมื่อเมฆฝนเคลื่อนผ่านลงทะเลก็จะทวีกำลังแรงขึ้นทั้งลมทั้งฝน
ช่วงนี้มีพายุและมีอิทธิพลทางอ้อมกับเรา ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ จนถึงวันที่ 16-17 ก.ย. ทำให้ทางภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นมาก็ต้องระวังนิดหนึ่งในช่วงบ่ายค่ำบ้านเรา เพราะถ้าจะให้เตือนสามารถเตือนได้ล่วงหน้าเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น ไม่สามารถเตือนล่วงหน้า 2 -3 วันเหมือนพายุหมุนเขตร้อน
ก็ขอให้เรือประมงเรือหางยาวโดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลา เมื่อฝนมีการเคลื่อนตัวมาผ่านจังหวัดต่างๆแล้วมาลงในทะเลสาบสงขลา เพราะฉะนั้นเรือเล็กเรือหางยาวที่ออกไปทำการประมงในทะเลสาบสงขลาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้และไม่ได้เกิดเฉพาะทะเลสาบ ทะเลอ่าวไทยก็เกิดขึ้นได้เวลาลงทะเลก็มีฝนลมกรรโชกแรงและคลื่นลมแรงเช่นเดียวกัน แต่จะเกิดระยะสั้นๆไม่เกิน 1 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง เพราะมันเคลื่อนตัวเร็ว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: