อนุกรรมการร่าง พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯสื่อ ภาคเหนือ แสดงความคิดเห็นที่ พิษณุโลก

อนุกรรมการร่าง พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯสื่อ ภาคเหนือ แสดงความคิดเห็นที่ พิษณุโลก
นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการจัดทำร่าง พรบ.ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ……เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดทำร่าง พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯสื่อมวลชน ได้ทำร่าง พรบ.ฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้ดำเนินการเปิดเวทีสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก สื่อมวลชน ทั่วประเทศ ตามกำหนดการดังต่อไป
เวทีสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนภาคเหนือจัดที่ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 19 กันยายน เวลา 09.00 น.ถึง 17.00 น. ภาคใต้ที่ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ห้องประชุม กรุงเทพ 1 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาใน วันที่ 24 กันยายน เวลา 09.00 น.-17.00 น. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ห้องประชุม ภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 26 กันยายน เวลา 09.00 น.-17.00 น. กรุงเทพฯและภาคกลาง จัดที่ ห้องเจ้าพระยาบอลลูน โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯในวันที่ 27 กันยายน เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ซึ่งในการเปิดเวทีสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของร่าง พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ สื่อมวลชนในครั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการ เดินทางไปร่วมสัมมนาเพื่อ ชี้แจงรายละเอียดของร่าง พรบ.และตอบข้อซักถามอย่างทั่วถึง
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ตัวแทนสื่อมวลชนภูมิภาค หนึ่งในคณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ.จริยธรรมฯสื่อ ได้กล่าวว่า ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนในภูมิภาค ทุกภาคได้เข้าร่วมการสัมมานา และแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ สื่อมวลชนในทุกภาคโดยพร้องเพียงกัน เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกัน ในการที่จะควบคุมกันเอง ตาม พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯสื่อมวลชน ที่คณะอนุกรรมการที่มาจากวิชาชีพสื่อมวลชน ร่างขึ้นเอง
ขณะนี้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯสื่อ ได้ส่งจดหมายเพื่อเชิญ สื่อมวลชนในแต่ละภาคเข้าร่วมสัมมนา โดยกำหนดสัดส่วนในการสัมมนาเวทีละ 100 คน เป็นสื่อจาก หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย 60 คน เป็นตัวแทนหน่วยงานรัฐ 20 คน และภาคประชาชน 20 คน โดยทุกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา จะเป็นประโยชน์ต่อคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯสื่อ เป็นอย่างมาก จึงขอให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: