ชุมชนเกษตรควายยิ้มบ้านโพนสวรรค์ ตำบลนาเลียง วันนี้..ก้าวไปอีกระดับ กับการเป็นตัวแทนตำบล นาเลียง หนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถีของ อำเภอนาแก

ชุมชนเกษตรควายยิ้มบ้านโพนสวรรค์ ตำบลนาเลียง วันนี้..ก้าวไปอีกระดับ กับการเป็นตัวแทนตำบล
นาเลียง หนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถีของ
อำเภอนาแก

ขอเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าโอทอปจากตลาด
ยามมัน ทั้งกล้วยฉาบสาวสวรรค์ แหนมเห็ด ถั่วคั่วทรายฯลฯ ชมและสัมผัสเจ้าทองคำควายแสนรู้
และชิมอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ อาทิ ซุบหน่อไม้
ก้อยหอย ลาบปลาตอง ป่นเห็ด และอื่นๆอีก
มากมาย โดยการสนับสนุนของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอนาแก

มาชม มาชิม และสัมผัสกับมิตรไมตรีที่ชาว
โพนสวรรค์ ตำบลนาเลียง รอทุกท่านมาเยือน
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถี ปี 2561
ครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: