จ.มุกดาหาร ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ.มุกดาหาร ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 13 ก.ย 2561 เวลา 10.00 น.ดร.ไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและถอดบทเรียนความสำเร็จในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ภาคประชาชน คณะอนุกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประชุมฯโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ที่มาสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Leave a Reply

%d bloggers like this: