นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยปลัดอำเภอปากช่อง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปากช่อง กำนันตำบลหนองน้ำแดง ผู้ใหญ่หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง ตำบลหนองน้ำแดง ได้รับแจ้งว่ามีฝนตกอย่างหนักเป็นเหตุให้น้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายประมาณ 10 หลังคาเรือน

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยปลัดอำเภอปากช่อง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปากช่อง กำนันตำบลหนองน้ำแดง ผู้ใหญ่หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง ตำบลหนองน้ำแดง ได้รับแจ้งว่ามีฝนตกอย่างหนักเป็นเหตุให้น้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายประมาณ 10 หลังคาเรือน เป็นเหตุให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงได้รีบลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยประสานผู้รับเหมาก่อสร้างมอเตอร์เวย์นำรถแม็คโครขุดทำทางระบายน้ำลงสู่ลำตะคองทเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น ณ พื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

/ ปภ นครราชสีมา

Leave a Reply

%d bloggers like this: