ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคได้เข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อให้ประชาชนชาวหนองเสือได้ใช้น้ำประปา

ปทุมธานี
การประปาส่วนภูมิภาคได้เข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อให้ประชาชนชาวหนองเสือได้ใช้น้ำประปา
นายขวัญชัย กิจกอบชัยผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานีได้พบปะหาลือกับนายไพศาล ศรีธเนศสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม อ.หนอง จ.ปทุมธานีในเรื่องของการขยายเขตน้ำประปาลงในพื้รที่หนองเสือเพื่อให้ประชาชนชาวหนองเสือได้ใช้น้ำประปาในการอุปโภคและบริโภค
นายขวัญชัย ฯ กล่าวเปิดเผยว่าการส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีได้มาพบนายไพศาล ศรีธเนศสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสามเนื่องจากเราได้ทราบข่าวจากทางเว็ปไซต์ว่าประชาชนพื้นที่ในเขตตำบลบึงกาสามนั้นมีความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำประปาเนื่องมีการประปาอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองเสือแต่ไม่ได้รับบริการของนำ้ประปาจากตรงนี้ทางเราได้มาสำรวจตรวสอบแล้วว่าพื้นที่ของ อบต.นั้นใช้นำ้บาดาลเป็นหลักและใน่สวนของการประปายังเดินท่อเข้ามายังไม่ระยะทางประมาณเกือบ 4 กิโลเมตรที่สุดในแนวสิ้นสุดปลายท่อของการประปาบวกกับในพื้นที่ระยะทางค่อนข้างไกลและมีชุมชนที่ห่างไกลกันซึ่งวันนี้ได้พบท่านนายกเพื่อที่จะมีส่วนแนวทางในการทำงานกันอย่างไรบ้างและอยากท่านายกทำเรื่องบันทึกถึงการประปาภูมิภาคเพื่อที่จะของบวางท่อขยายเขตตามสเต็บสายงานของเราไปพร้อมทั้งดูความเดือดร้อนของประชาชนว่าเป็นยังงัยและในส่วนตรงนี้การประปาก็เป็นรัฐวิสาหกิจอันหนึ่งเราต้องมีการทำกำไรส่งเข้ารัฐซึ่งจะมีการสำรวจขยายเขตพร้อมทั้งการวิเคราะห์สิ่งคุ้มทุนว่าการวางท่อนั้นจะสามารถช้าไวขนาดไหนซึ่งในปัจจุบันเรามีงบประมาณในการขยายเขตเร่งด่วนอยู่แล้วซึ่งจะค่อยจัดระดับความสำคัญไม่เฉพาะที่นี่ที่เดียวแต่มีหลายพื้นที่ก็ค้องจัดระดับความสำคัญไปส่วนระยะเวลาเราไม่สามารถกำหนดตรงนี้ได้ต้องมือเสียก่อนคาดว่าอนาคตประชาชนชาวหนองเสือต้องมีนำ้ประปาใช้อย่างแน่นอนต่อไป
ด้านนายไพศาล ฯ เปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามนำ้ที่จะใช้อุปโภคและบริโภคของประชาชนชาวหนิงเสือคือน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคแต่ทางอบต.ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ก็คือน้ำประปาบาดาลถึงเราจะมีกรรมวิธีอย่างไรก็ตามคือนำ้ใต้ดินซึ่งเราไม่สามารถรู้ว่าจะเสื่อมคุณภาพเมื่อไรดังนั้นเพื่อประชาชนชาวหนองเสือมีคุณภาพที่ดีขึ้นดังนั้นแล้วอยากให้การประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตการประปาให้ประชาชนได้ใช้กันทั่วหน้าอย่างเสมอภาค
สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: