เรือประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลของจ.สงขลาทั้ง 6 อำเภอเริ่มหยุดเรือจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมังคุดที่ให้ฝนตกและคลื่นลมแรง

เรือประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลของจ.สงขลาทั้ง 6 อำเภอเริ่มหยุดเรือจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมังคุดที่ให้ฝนตกและคลื่นลมแรง
วันนี้ (15ก.ย.61 ) ที่ จ.สงขลา เรือประมงพื้นบ้านที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยของ จ.สงขลา ทั้ง 6 อำเภอไล่ตั้งแต่ อ.ระโนด สทิงพระ สิงหนคร เมือง จะนะ และอ.เทพา เริ่มหยุดออกเรือชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศกลางทะเลเริ่มแปรปรวนจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมังคุด ทำให้เริ่มมีฝนตกและคลื่นกลางทะเลสูงกว่า 2 เมตร
เช่นที่ชุมชนชาวเลเก้าเส้ง อ.เมืองสงขลา เรือประมงพื้นบ้านทั้งหมดต้องจอดเรียงรายอยู่ชายฝั่งไม่กล้าเสี่ยงออกทะเลเพราะอาจถูกคลื่นซัดเรืออัปปางได้ และบางส่วนต้องออกมาทอดแหบริเวณชายฝั่งเมื่อหารายได้เสริมในช่วงที่ต้องหยุดออกเรือยาวไปอีกอย่างน้อย 6 วัน แม้ว่าทะเลอ่าวไทยตอนล่างจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตาม
ประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนให้เรือประมงโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งระหว่างวันที่ 16-20 กันยายนนี้เนื่องจากคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: