ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เกาะยอยังคงคึกคักนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พระนอนและเข้าไปช็อป ชมและชิมสินค้า OTOP ของดีเกาะยอที่ชาวเกาะยอผลิตและนำออกมาขายเอง

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดวัดแหลมพ้อ) เกาะยอยังคึกคักนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พระนอนและเข้าไปช๊อป ชมและชิมสินค้าOTOPของดีเกาะยอที่ชาวเกาะยอผลิตและนำออกมาขายเอง แม้ว่าในวันนี้จะมีฝนตกปรอยๆลงมาตลอดเวลา บางร้านขายดีสินค้าหมดอย่างรวดเร็ว

ที่ บริเวณพระนอนวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเปิดเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดวัดแหลมพ้อ) เกาะยอ โดยจะเปิดตลาดทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.00 -21.00 น.จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการประมง อาหารท้องถิ่น สินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ชาวประมงพื้นบ้าน ผู้ผลิตสินค้าชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด ราคาเป็นธรรม ตลอดจนได้รับความสะดวกจากตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดวัดแหลมพ้อ) เกาะยอ โดยได้รับความร่วมมือจากชาวเกาะยอเป็นอย่างดี

ถึงแม้ว่าในวันนี้ในช่วงบ่ายและค่ำจะมีฝนตกปรอยๆลงมาตลอดเวลา ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดวัดแหลมพ้อ) เกาะยอก็ยังคึกคัก นักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พระนอนและเข้าไปเดินเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ทั้งสินค้าOTOPของดีเกาะยอ ที่ชาวเกาะยอผลิตและนำออกมาขายเอง ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการประมง อาหารท้องถิ่น สินค้าแปรรูปของชาวเกาะยอเอง บางร้านขายดีสินค้าจะหมดอย่างรวดเร็ว ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: