ปทุมธานี ญาติโยมถวายสังฆทานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมีต่อดวงชะตาวัดโปรยฝนแน่นวัด

ปทุมธานี
ญาติโยมถวายสังฆทานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมีต่อดวงชะตาวัดโปรยฝนแน่นวัด
วันที่ 16 กย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดโปรยฝนหมู่ที่ 11 ต.หนองสมายังอ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีญาติโยมจำนวนมากได้มาร่วมกันถวายสังฆทานพร้อมทั้งตสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีร่วมถึงญาติโยมได้มาบวชชีพราหมณ์เป็นจำนวนมากรวมถึงให้พระอาจารย์กุ่ยกระเป๋าเรียกทรัพย์ลงอักขระเพื่อเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จในหน้าที่การและยังมีบางกลุ่มร่วมบริจาคทรัพย์สร้างอุโบสถวัดโปรยฝนอีกด้วย
ด้านพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนเปิดเผยว่าในขณะนี้วัดโปรยฝนกำลังก่อสร้างอุโบสถซึ่งยังขาดกำลังทรัพย์อยู่เป็นจำนวนมากจึงอยากเขิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ซึ้งทั้งหมดนี้ทางวัดการเจ้าภาพมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อทะนุบำรุงพระศาสนาให้กับพวกเราชาวพุทธได้มีที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่เจริญภาวนาทำกิจกรรมของสงฆ์
พระอาจารย์กุ่ยเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนกล่าวว่าอนิสงค์ของการสร้างอุโบสถก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตและครอบครัวเปรียญเสมือนสร้างบ้านหลังที่สองก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สินอุโบสถนั้นเป็นที่จัดกิจกรรมทะนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละและปฎิภาณ 3 ก่อให้เกิดสติปัญญาความเฉลี่ยวฉลาดเพราะอุโบสถเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์เช่นการทำวัตรสวดมนต์ การบวชนาค การสวดปาฏิโมกข์การ
การปวารณารวมทั้งเป็นสถานที่มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองอีกด้วยดังแล้วหากพุทธศาสนิกชนท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถวัดโปรยฝนติดต่อได้ที่สำนักงานกลางวัดโปรยฝนโทร 084-674-0884ได้ตลอดทุกวัน

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: