สระบุรี..บ้านไร่กาแฟ เสนอ ปตท.ขยายธุรกิจ ไม่ควรแข่งกับประชาชน

บ้านไร่กาแฟ เสนอ ปตท. ฐานะรัฐวิสาหกิจ ขยายธุรกิจร้านกาแฟ โรงแรม ต้องพิจารณาข้อกฎหมาย และความเหมาะสม ไม่ควรแข่งขันกับประชาชน

วันที่ 16 ก.ย.61 สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวว่า ปตท. มีนโยบายในการขยายกิจการธุรกิจร้านกาแฟ และห้องพัก รีสอร์ท ในปั๊มน้ำมัน ที่มีนักวิชาการ และนักการเมืองออกมาวิพากย์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม นั้น นักข่าวได้มีโอกาส พูดคุยกับ เจ้าของผู้ก่อตั้งธุรกิจ “บ้านไร่กาแฟ “ นายสายชล เพยาว์น้อย ที่สำนักงาน ร้านบ้านไร่กาแฟ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ด้านนายสายชล กล่าวถึงประเด็นนี้โดยสรุปว่า การดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องที่ ปตท.ทำได้ซึ่งก็ทำอยู่แล้วผมก็เคยร่วมธุรกิจกับ ปตท. การมีนโยบายที่จะขยายกิจการทั้งร้านกาแฟ และ โรงแรม มากขึ้นนั้น ต้องดูขอบเขตความเหมาะสมว่าขนาดไหนมีการแข่งขันกับกิจการร้านกาแฟ และที่พักเช่นรีสอร์ทโฮมสเตย์ ของชาวบ้านประชาชนรายย่อยมากน้อยขนาดไหน ถ้าในฐานะรัฐวิสาหกิจ ต้องดูความเหมาะสม ทั้งด้านกฎหมายและผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน และ มีข้อคิดเห็นว่า หากจะดำเนินธุรกิจแบบนี้ ควรต้องเป็นลักษณะที่ทำแบบซีเอสอาร์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตการตลาด เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจไปด้วยกันได้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะเป็นลักษณะของทุนใหญ่ทั่วไปที่จะขยายและเบียดทับทางการตลาดของเอสเอ็มอี และรายย่อยซึ่งแน่นอนจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนหากมีการขยายในวงกว้างอย่างไม่มีขอบเขต

นายสายชล ยังมองว่าอยู่ที่แนวคิดและเป้าหมายการทำธุรกิจ ของ ปตท. รวมทั้งด้านกฎหมายว่าเป็นไปได้หรือไม่ ส่วนของประชาชน เอสเอ็มอี เราก็ต้องพยายามพัฒนากิจการของเรา และเครือข่ายชุมชนเพื่อการแข่งขันเช่นกัน ซึ่งนายสายชล ได้สร้างเครือข่ายร้านกาแฟ โฮมเสตย์ การจัดตลาดการท่องเที่ยวในชุมชน ท้องถิ่น เช่นที่ บ้านไร่กาแฟ แห่งนี้ ที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี อย่างไรก็ตาม นายสายชล กล่าวทิ้งท้ายว่าภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ควรสร้างธุรกิจแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเกื้อกูลกับภาคประชาชน จะเกิดประโยชน์และยั่งยืน ถ้าคิดแบบทุนใหญ่ เอากำไรเป็นตัวตั้งจะเป็นการแข่งขันกับประชาชนซึ่งทุนใหญ่มีศักยภาพมากกว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งย้อนแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่ใช่ทุนทั่วไป ส่วนด้านกฎหมายไม่แน่ใจว่าต้องไปพิจารณาตามหลักกฎหมายต่อไป

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: