สระบุรี- ชาวบ้านบึงไม้ร่วมจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธีถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่จ.สระบุรี นายพีรพงษ์ หอมยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลชะอม บ้านบึงไม้ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีร่วมกับชาวบ้านบึงไม้ จัดกิจกรรม สินค้าเกษตรชุมชน OTOP พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เชิงเกษตร เชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรธรรมชาติเป็นการสนับสนุนการการตลาดชุมชนสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลชะอม บ้านบึงไม้ โดยชาวบ้านร่วมกลุ่มในชุมชนโดยมีการประสานงานกับส่วนราชการและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ชะอม ร่วมกันส่งเสริมร่วมกลุ่มเสริมสร้างวิถีชีวิตในการเชิงท่องเที่ยวสวนเกษตรของชาวบ้านมีนางสาวดารา แก้วพิลา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและนาย สมพร ดอกกระทุ่มกลางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 15 ที่ร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวชวนชิมสินค้าOTOPชุมชนและผลิตภันฑ์ชุมชนโดยฝีมือของกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านบึงไม้ หมู่ที่5 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนมีอุโมงค์สวนส้มโอ แหล่งไม้ไผ่สีทอง แหล่งน้ำลำธารที่เป็นธรรมชาติและมีจุดชมวิวที่สามารถมองทิวทัศน์บรรยากาศ ตะวันยามเช้าและหมอกสวยงามบนยอดเขาลูกบาตรในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันแบบ”ประชารัฐร่วมใจ” เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในในการเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติและชมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชิมซ๊อบอาหารฝีมือของชาวบ้านดังกล่าวอีกด้วย

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Leave a Reply

%d bloggers like this: