สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดอบรม “การถ่ายทอดสดออนไลน์”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดอบรม “การถ่ายทอดสดออนไลน์” โดย นายยุทธนา จันทวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับสื่อมวลชน สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจกว่า 40 คน เข้าร่วมอบรม โดยให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม OBS บนแพลตฟอร์มทั้งเฟสบุ๊ค ยูทูป และทวิตเตอร์

โดยภายหลังการอบรม ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบใบประกาศเกียรติคุณขอบคุณวิทยากร ที่สละเวลามาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
โดยภายหลังการอบรม ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสมาคมนักข่าวฯ

ตั๊กตระเวนข่าว รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: