“คณะกรรมการฯพร้อมผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงนามถวายพระพร พระองค์โสมฯ ให้หายจากพระอาการประชวร”

“คณะกรรมการฯพร้อมผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงนามถวายพระพร พระองค์โสมฯ ให้หายจากพระอาการประชวร”

วันนี้(17 ก.ย.61)เวลา11.30น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณวันชิต ศิรสีห์ ผช.ผจก. พร้อมคณะผู้บริหารฯ และพนักงานฯ นำแจกันดอกไม้เข้าถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

คำรพ 61 ททีมงงานเเรื่องจจริงผ่านเลนส์ รรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: