“คณะกรรมการฯพร้อมผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงนามถวายพระพร พระองค์โสมฯ ให้หายจากพระอาการประชวร”

“คณะกรรมการฯพร้อมผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงนามถวายพระพร พระองค์โสมฯ ให้หายจากพระอาการประชวร”

วันจันทร์ 17 ก.ย.61 เวลา11.30น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณวันชิต ศิรสีห์ ผช.ผจก. พร้อมคณะผู้บริหารฯ และพนักงานฯ นำแจกันดอกไม้เข้าถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: