ผ้าทอมัดหมี่ย้อมครามดอนอุดม”สร้างเศรษฐกิจชุมชนพร้อมพัฒนาสู่ตลาดทั่วไทย” ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน”เข้าเยี่ยมเตรียมนำมาพัฒนาให้มีลายผ้าที่สวยงามเป็น”อัตลักษณ์ของเมืองอุดรธานี”

“ผ้าทอมัดหมี่ย้อมครามดอนอุดม”สร้างเศรษฐกิจชุมชนพร้อมพัฒนาสู่ตลาดทั่วไทย”ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน”เข้าเยี่ยมเตรียมนำมาพัฒนาให้มีลายผ้าที่สวยงามเป็น”อัตลักษณ์ของเมืองอุดรธานี”

เมื่อวันจันทร์ 17 กันยายน 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนอุดม ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ผศ.ดร.อานนท์ แสนนาน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และ คุณบุณณดา เลาหะดิลก รองประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมการทอผ้ามัดหมี่และย้อมครามสีธรรมชาติของ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนอุดม” โดยมี แม่บัวทอง หว่างอุ่น ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกให้การต้อนรับ เพื่อทาง “เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน” จะได้มีการส่งเสริมด้านการตลาด ด้านประสานงานเพื่อจัดสรรงบประมาณ และ ด้านการออกแบบลายต่าง ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นจังหวัดอุดรธานี

แม่บัวทอง หว่างอุ่น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนอุดม ได้กล่าวว่า ผ้ามัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านดอนอุดม มีการสืบสานจากรุ่นปู่ยาตายาย ต่อมามีการตั้งกลุ่มทอผ้าย้อมครามขึ้น และได้มีการส่งเสริมการผลิตให้มีคุณภาพและส่งเสริมด้านการตลาด ได้แก่ ผ้าพื้นเรียบ ผ้าพันคอ ผ้าลายลูกแก้ว และ “ผ้าลายพญานาค” ที่มีความประณีต สวยงาม คุณภาพดี ที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: