ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกทุกวันจะต้องเฝ้าระวังและดูแลปลาที่เลี้ยง ให้ระวังเรื่องอาหารและโรค รวมทั้งระดับน้ำที่สูงขึ้นด้วย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนตกทุกวันจะต้องเฝ้าระวังและดูแลปลาที่เลี้ยง ให้ระวังเรื่องอาหารและโรค รวมทั้งระดับน้ำที่สูงขึ้นด้วย

นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงภาคใต้มีฝนตกชุก ความเค็มจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังต้องระวัง เนื่องจากความต้านทานเชื้อโรคของปลาจะลดน้อยลงในช่วงนี้ การให้อาหารปลาก็จะต้องลดลง ช่วงนี้โรคพยาธิต่างๆมันจะแพร่ระบาด มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในแหล่งนี้

ในช่วงหน้าฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อุณหภูมิก็จะลดต่ำลง สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาและในลำคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลามีผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังหลายพื้นที่เป็นจำนวนมาก ที่ต้องเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำและเชื้อโรคในน้ำ รวมทั้งน้ำท่วมกระชังด้วย เพราะฉะนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของน้ำที่จะมีผลต่อการกินอาหารของปลาลดลง จึงควรปรับปริมาณการให้อาหารในแต่ละมื้อลง โดยให้อาหารทีละน้อยเท่าที่ปลากินหมดและเฝ้าระวังเรื่องโรคและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในเรื่องของอุณหภูมิก็จะลดต่ำลง ทำให้ปลากินอาหารน้อยลงอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจืดที่มา การเปลี่ยนแปลงของความเค็มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปลาจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนัก ความต้านทานโรคลดลง ต้องดูแล เลี้ยงปลาความหนาแน่นจะต้องไม่สูงจนเกินไป และเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาและในลำคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ที่ต้องเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำและเชื้อโรคในน้ำ รวมทั้งน้ำท่วมกระชังด้วย เพราะฉะนั้นในช่วงที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง เกษตรกรจะต้องเลื่อนระดับกระชังให้สูงขึ้น ป้องกันไม่ให้ปลาหลุดลอดไปข้างนอกได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: