จ.สุราษฎร์ธานีประชุมแถลงแผน ถปภ. แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 กันยายน นี้

จ.สุราษฎร์ธานีประชุมแถลงแผน ถปภ. แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 กันยายน นี้
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45/ผอ.กอร.ถปภ.มทบ.45 ร่วมประชุมแถลงแผน ถปภ. แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 25 กันยายนนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสด็จฯพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 11 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันเฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ ณ สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: