สภา กทม.เยือนสภาเทศบาลนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี สานสัมพันธ์บ้านพี่~เมืองน้อง ที่ เทศบาลนครอิสตันบลู สาธารณรัฐตุรกี

สภากทม.เยือนสภาเทศบาลนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง
ที่ เทศบาลนครอิสตันบลู สาธารณรัฐตุรกี

เมื่อวานนี้( 18 ก.ย.61)เวลา 14.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น: นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะสมาชิกสภากรุงเทพ มหานคร พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาเทศบาลนครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี..

ระหว่าง 16 – 23 กันยายน 61 เพื่อสานความสัมพันธ์ ฉันมิตร ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี นายอาเหม็ด สาระเม็ด รองประธานสภาเทศบาลนครอิสตันบูล คนที่หนึ่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครอิสตันบูล คณะผู้บริหารเทศบาลนครอิสตันบูล และ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับ

นายอาเหม็ด สาระเม็ด รองประธานสภาเทศบาลนครอิสตันบูล คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ยินดีที่คณะฯของท่านมาเยือนเรา ซึ่งห่างหายกันไปนาน นครอิสตันบูล กับทางกรุงเทพมหานคร มีสิ่งต่างๆที่เหมือนกันมาก อาทิ การคมนาคม ที่มีรถยนต์ที่ติดขัด มีการพัฒนาเมืองที่คล้ายๆกัน นครอิสตันบูลกำลังบริหารจัดการกับประชากรที่มีอยู่มากถึง 15 ล้านคน ซึ่งเมืองทั้งสองต้องมีการหารือร่วมมือกันมากขึ้น

ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย อีกไม่นานทางเทศบาลนครอิสตันบูลจะได้เชิญกรุงเทพมหานครและประเทศไทยมาร่วมกันบริหารโลกร่วมกันด้าน นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหา นคร คนที่สอง กล่าวว่า ในนามของสภากรุง เทพมหานคร กระผม รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาเยือนเทศบาลนครอิสตันบูล เพื่อสานความสัมพันธ์ฉันมิตร ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องในวันนี้ การเดินทางมาเยือนสภาเทศบาลนครอิสตันบูลในครั้งนี้ นับตั้งแต่ที่สภาของเราทั้งสองได้ลงนามข้อตกลงความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้อง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาแล้วนานกว่า 9 ปี การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ก็เกิดขึ้นเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจ การพาณิชย์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การอนุรักษ์เมือง และมรดกทางประวัติศาสตร์ การคมนาคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการเมือง ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ และการแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สองกล่าวอีกว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างสภาทั้งสองในช่วงระยะหลายปีหลังนี้ อาจจะไม่ได้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ แต่ผมมั่นใจว่ามิตรภาพระหว่างสองสภาไม่ได้ลดน้อยหรือหมดไปแต่อย่างใด ดังนั้นการเดินทางเยือนเทศบาลนครอิสตันบูลในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างเราแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และผมขอให้โอกาสนี้เชิญคณะผู้แทนจากเทศบาลนครอิสตันบูลเดินทางไปเยือนยังกรุงเทพมหานคร เช่นกัน สำหรับ การมาเยือนเทศบาลนครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ของคณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ นอกจากจะมีการหารือข้อราชการถึงความร่วมมือกันในประเด็นต่างๆ ตามกรอบข้อตกลงสภาบ้านพี่เมืองน้อง อาทิ ด้านธุรกิจ การพาณิชย์ วัฒนธรรมการท่องเที่ยว การอนุรัษ์เมืองและมรดกทางประวัติศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ยังมีการศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ การจัดการพิพิธภัณฑ์และโบราณสถาน การจัดการท่องเที่ยว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริการสาธารณะสำหรับระบบขนส่งมวลชนทั้งนี้จะได้นำข้อราชการจากที่ได้หารือกัน รวมถึงการบริหารจัดการเมืองในด้านต่างๆของเทศบาลนครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี เสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครและนำเรียนต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป ………
ข่าว/ภาพ: วัฒนา จำเริญแนว..รายงานจากนครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

Leave a Reply

%d bloggers like this: