พี่น้องประชาชนจะอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาต้องได้รับการแก้ไขก่อนครับ

พี่น้องประชาชนจะอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาต้องได้รับการแก้ไขก่อนครับ

ผมจึงลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้มาดูการปฏิบัติงานของตํารวจในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 แล้ว มี 6 ประเด็นที่ผมให้ความสำคัญ คือ

1. ปัญหายาเสพติด ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ต้องยอมรับว่าในช่วง 6 เดือนหลังมีการจับยาเสพติดได้เยอะขึ้น แต่ราคายาบ้าต่อเม็ดไม่ลดลง แสดงว่ามีจำนวนเยอะมาก ดังนั้น ผมขอใช้มาตรการเด็ดขาดในการจับกุม ผมคิดว่า Target และ KPI ที่ตั้งมานั้นต่ำไป ต้องจัดการให้มากกว่านี้ จึงขอให้เร่งจัดการทํางานอย่างต่อเนื่อง ต้องจับรายใหญ่ให้ได้ครับ

2. การพนันออนไลน์ เห็นตัวเลขที่จับกุมได้แล้วยังน้อยอยู่

3. หนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นมะเร็งร้ายของสังคมไทย เพราะเป็นสารตั้งต้นของหายนะ เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญ ดังนั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายพยายามทําให้ดีกว่านี้ ดูจากตัวเลขการแก้ปัญหาแล้วยังน้อยอยู่มากครับ

4. การลักลอบขนยางพาราตามเขตชายแดนก็เป็นเรื่องสําคัญ ขอให้ใช้มาตรการเข้มแข็งที่สุด หากมีการประพฤติผิดประพฤติมิชอบจะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายทันที รวมถึงทั้งเจ้าหน้าที่ด้วย วันนี้ราคายางขึ้นโลละเกือบร้อยบาทแล้ว ทําให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ดีขึ้นนะครับ

5. การป้องกัน และปราบปรามการกระทําผิดของคนต่างชาติ มีเครือข่ายด้านธุรกิจที่มาทําตัวเป็นผู้เหนือกฎหมาย มีการทะเลาะวิวาท บาดเจ็บ ไม่อยากให้เรื่องเงียบ เพราะการท่องเที่ยวเราจะได้รับผลกระทบไปด้วย

6. เราจะดูแลข้าราชการตํารวจ และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการระดับล่างดีขึ้น

ดีใจครับที่ทางท่านรักษาราชการแทน ผบ.ตร. ยืนยันว่าจะจัดการทุกปัญหา และจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้มีผู้มีอิทธิผล และไม่มีการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในภูเก็ต เราต้องสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า ประเทศไทยเรามีกฎหมายที่บังคับใช้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเคร่งครัดครับ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link