จับได้คาหนังคาเขา นายอำเภอกระนวน นำกำลังฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบุกรวบตัวเจ้าของร้านจำหน่ายกัญชาลักลอบจำหน่ายมอมเมาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นอายุ 14 ปี และ 16 ปี ควบคุมตัวดำเนินคดีกฎหมายคุ้มครองเด็ก พร้อมเสนอเพิกถอนใบอนุญาต

จับได้คาหนังคาเขา นายอำเภอกระนวน นำกำลังฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบุกรวบตัวเจ้าของร้านจำหน่ายกัญชาลักลอบจำหน่ายมอมเมาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นอายุ 14 ปี และ 16 ปี ควบคุมตัวดำเนินคดีกฎหมายคุ้มครองเด็ก พร้อมเสนอเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำนวยการให้ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส. ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกระนวน ปฏิบัติการสืบสวน วางกำลังอยู่ด้านนอกใกล้กับหน้าร้านประกอบธุรกิจจำหน่ายกัญชา ซึ่งได้รับเบาะแสว่ามีพฤติกรรมจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่อำเภอกระนวน พบหญิงผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กผู้ชาย 2 คน อายุ 14 ปี และ อายุ 16 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง จึงแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานเข้าตรวจสอบจับกุม และยึดช่อดอกกัญชาที่พันไว้เป็นมวนบรรจุในซองพลาสติกใสเป็นของกลาง โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า จำหน่ายสมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา) ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2542 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และ ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ คดีนี้สืบเนื่องมาจากในห้วงสัปดาห์เดียวกันนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวนได้รับแจ้งเบาะแสความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ว่ามีร้านจำหน่ายกัญชาในพื้นที่ลักลอบจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสอบแล้วพบว่ามีเด็กเยาวชน 2 คน เข้ามาในตัวอาคารของร้าน ซึ่งเด็กยอมรับว่าจะมาซื้อกัญชาจากร้านนี้ แต่ผู้ประกอบการร้านดังกล่าวได้บ่ายเบี่ยงปฏิเสธ โดยอ้างว่าตนเองไม่เคยจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กเยาวชนมาก่อนแต่อย่างใด และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าว ปรากฎว่ามีเด็ก 1 คน ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านจำหน่ายกัญชา แต่ผู้หญิงเจ้าของร้านได้ตะโกนบอกในทันใดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้เด็กขับไปจากร้านก่อน ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมส่อพิรุธว่ามีพฤติการณ์การจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่โดยฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกระนวนเพื่อปฏิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริงพฤติการณ์ดังกล่าวจนนำมาสู่ปฏิบัติการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกัญชาให้กับเด็กเยาวชนในครั้งนี้

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link