ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน กรอกแบบประเมิน EIT

ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน กรอกแบบประเมิน EIT

พ.ต.อ.อภิเชษฐ์ ทรัพย์ส่งเสริม ผกก.สน.พลับพลาไชย 1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและประชนชนจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ Admin ITA สน.พลับพลาไชย 1 ร่วมกันตรวจเยี่ยมพบปะประชาสัมพันธ์ประชาชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน กรอกแบบประเมิน EIT

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link