อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” กล่าวถึง นายทักษิณ ชินวัตร “อดีตนายกรัฐมนตรี” และ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “อดีตนายกรัฐมนตรี” ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติแบ่งแยก รุนแรง ควบคู่กับในสภาเพื่อหวังอำนาจการปกครองประเทศและทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการของรัฐอย่างมหาศาล จริง

อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” กล่าวถึง นายทักษิณ ชินวัตร “อดีตนายกรัฐมนตรี” และ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “อดีตนายกรัฐมนตรี” ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติแบ่งแยก รุนแรง ควบคู่กับในสภาเพื่อหวังอำนาจการปกครองประเทศและทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการของรัฐอย่างมหาศาล จริง

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายวัชระ เพชรทอง อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า เมื่อได้ทำใจที่เป็นกลางแล้ว เห็นว่าทั้งนายทักษิณ ชินวัตร และ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติจริงเป็นการใช้ระบบเผด็จการรัฐสภามาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่เคยร่มเย็นเป็นสุข เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมาเป็นสังคมแห่งการแบ่งแยก รุนแรง รบราฆ่าฟันและใช้อาวุธสงครามเผาบ้านเผาเมืองควบคู่กับในสภาเพื่อหวังอำนาจการปกครองประเทศและทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการของรัฐอย่างมหาศาลสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของประเทศนับ แสนล้านบาท

หากให้นายทักษิณ ชินวัตรมีอำนาจหรือมีอำนาจผ่านนอมินีต่อไป ประเทศชาติก็คงเสียหายย่อยยับมากไปกว่านี้อย่างแน่นอนประการสำคัญที่สุดคือ พฤติกรรมของนายทักษิณที่มีต่อสถาบันสำคัญของชาติ นายทักษิณพูดถึงอย่างไม่บังควร เช่น ในหนังสือจับเข่าคุยกับทักษิณ เขียนโดยนายทอม เพลต แปลโดยนายสุรนันท์ เวชชาชีวะ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน ก็เป็นประจักษณ์พยานเอกสารอย่างชัดเจนว่านายทักษิณมีทัศนะที่ไม่บังควรอย่างไร

นายทักษิณได้สร้างความเข้าใจผิดต่อนานาชาติ สร้างความเสียหายให้กับสถาบันสำคัญของชาติ ศาลยุติธรรมและกองทัพบกเป็นอย่างมาก นายทักษิณ จะปฏิเสธหรือไม่การที่นายทักษิณบอกมีคนร่ำรวยจากการรัฐประหารแล้ว นายทักษิณ ร่ำรวยมาจากอะไร โกงชาติหรือไม่ เบียดบังภาษีอากรจากประชาชนหรือไม่ ใช้อำนาจอย่างมีหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือใช้ตามอำเภอใจจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราใดหรือฉบับใด บัญญัติห้ามนายทักษิณพำนักอยู่ในราชอาณาจักร แต่นายทักษิณกับนางสาวยิ่งลักษณ์ให้ตำรวจพาหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ เพราะหลบหนีคำพิพากษาและหมายจับของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว นายทักษิณ จะมาคร่ำครวญถวิลหาความอบอุ่นของครอบครัวไปทำไม

นายทักษิณได้สร้างความขัดแย้งให้คนในชาติ แบ่งแยกเป็นสีต้องทะเลาะถึงขั้นเข่นฆ่า เผาบ้านเผาเมือง นายทักษิณเคยสำนึกหรือไม่ และกราบขอขมาแผ่นดินไทยหรือไม่
ครอบครัวคนในชนบทบ้านแตกสาแหรกขาด เพราะหลงบ้าการเมืองที่นายทักษิณหยิบยื่นยาพิษแล้วอวดอ้างว่าเป็นยาวิเศษให้หายจน นายทักษิณเคยขอโทษประชาชนบ้างไหม 12ปีที่ผ่าน นายทักษิณ ยังพร่ำเพ้อพรรณาว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง อโหสิกรรมให้ทุกคน แล้วคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีต่างๆ ของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์นั้น กลั่นแกล้งตรงไหน ในเมื่อนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์จ้างทนายนำพยานหลักฐานเข้าต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แล้วกลับหนีศาล นายทักษิณไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลตามกระบวนการยุติธรรมหรือ การส่งข้อความของนายทักษิณจึงเป็นเครื่องสะทัอนอย่างชัดเจนว่า นายทักษิณไม่เคยสำนึกว่าทำบาปอะไรไว้กับบ้านเมืองและยังส่งสัญญาณให้บรรดาคนที่ยังเชื่อระบอบทักษิณให้หลงคลัอยตามต่อไป จึงต้องให้สังคมไทยตาสว่างจากพิษภัยร้ายของระบอบทักษิณและคสช.ก็ตัองไม่ทำเหมือนกับสิ่งที่ทักษิณทำและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยว่าระบอบทักษิณสร้างความเสียหายอะไรไว้กับประเทศชาติ

ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องจำนำข้าวเท่านั้น ยังรวมถึงการคอร์รัปชั่นทางนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน การแทรกแซงสั่งการองค์กรอิสระ เช่นกกต. อัยการ การใช้อำนาจมิชอบในหน่วยราชการต่างๆ การแต่งตั้งบุคคลระบบเครือญาติและผลประโยชน์ในกองทัพ,สตช.,รัฐวิสาหกิจ,กระทรวงมหาดไทยและทุกกระทรวง การใช้อำนาจทางกฎหมายโดยมิชอบทั้งใน ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐสภา,การติดสินบนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรม,การแบ่งแยกการให้งบประมาณพัฒนาในแต่ละจังหวัด,
และพฤติกรรมน่าสงสัยอย่างยิ่งในความจงรักภักดี นายทักษิณ ชินวัตร จึงเปรียบเสมือนผู้ร้ายที่เป็นอาชญากรโดยนิสัยไปแล้วใช่หรือไม่และเป็นที่น่าเสียดายเวลาและโอกาสของประเทศไทย 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่ได้ไขความจริงเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนให้กระจ่างแจ้ง และดูเสมือนว่าหลายอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังเดินซ้ำรอยระบอบทักษิณแล้วประเทศชาติจะเดินหน้าไปสู่สังคมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อย่างไร?

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: