นายสมพงษ์ มากมณี “นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช” เป็นประธานงานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 (โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ.วัดคงคาเลียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

นายสมพงษ์ มากมณี “นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช” เป็นประธานงานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 (โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ.วัดคงคาเลียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

สืบเนื่องเมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ มากมณี “นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช” เนื่องในโอกาศเดินทางมาเป็นประธานพิธีงานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 (โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ.วัดคงคาเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรม ราช จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ทั้งนี้ในวันนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆอาทิ การกำจัดผักตบชวา โยนอีเอ็มบอล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาวัดคงคาเลียบ เป็นต้น

เบื้องต้นงานในวันนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนำโดย ทหาร(มทบ.41) ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ประชาชนจิตอาสา (ตำบลท่าซัก) เดินทางร่วมงานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เป็นจำนวนมาก โดยงานในวันนี้ได้สร้างความประทับใจ เพิ่มความมีวินัย สร้างมิตรภาพ ใหม่ๆแก่ผู้ที่เข้าร่วมทำงานทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้เป็นอย่างมาก…

————-
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: