มาตรการคืนโฉนดที่ดินและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งที่ 2/2561

มาตรการคืนโฉนดที่ดินและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งที่ 2/2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

วันพฤหัสบดีที่ 20กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.

ตามนโยบายของรัฐบาล และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบยึดที่ดินเป็นของประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มีคำสั่ง ตร. ที่ 390/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนกลุ่มนายทุนที่ให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและใช้ช่องว่างของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบประชาชนตามคำสั่ง ตร.ที่ 466/2561 ลง 10 ส.ค.2561 เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปฉช.ตร.) เพื่อควบคุมสั่งการ เร่งรัด ตรวจสอบติดตามการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน และการกระทำผิดทางอาญาที่เป็นนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 1 โดย พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.อำนาจ จันทร์เจริญ รอง ผบช.ภ.1 ควบคุมกำกับชุดปฏิบัติการ สั่งการให้ตำรวจภูธรทั้ง 9 จังหวัดและกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมกลุ่มนายทุนปล่อยดอกเบี้ยโหดและยึดที่ดินชาวบ้าน จากการปฏิบัติงานได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและโดนนายทุนยึดโฉนดที่ดิน นำเข้าสู่มาตรการเจรจาไกล่เกลี่ย สามารถนำโฉนดที่ดินและทรัพย์สินอื่นคืนให้กับผู้เสียหาย จำนวน 111 ราย รวมเป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 116 ฉบับ ยอดรวมเนื้อที่ 249 ไร่ 1 งาน 107 ตารางวา, รถยนต์ 28 คัน, รถจักรยานยนต์ 47 คัน, คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ 6 เล่ม, บัตรเอทีเอ็ม 20 ใบ, และอื่นๆ 28 รายการ รวมราคาประเมิน 52,304,700 บาทถ้วน (ห้าสิบสองล้านสามแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

Leave a Reply

%d bloggers like this: