“ข้าราชการตุลาการบำนาญ” นำหนังสือร้องเรียนมายื่นถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรี” เรื่องขอให้ “คัดค้านการทุบทำลายบ้านพักตุลาการศาลธนบุรี จำนวน 100 หลัง” ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ก.พ.

“ข้าราชการตุลาการบำนาญ” นำหนังสือร้องเรียนมายื่นถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรี” เรื่องขอให้ “คัดค้านการทุบทำลายบ้านพักตุลาการศาลธนบุรี จำนวน 100 หลัง” ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ก.พ.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.35 น. โดยมี นายชัยฤทธิ์ ลีลาเกรียงศักดิ์ พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ สิงหทัศน์ และ นายประชา ประสงค์จรรยา “ข้าราชการตุลาการบำนาญ” ได้เดินทางนำหนังสือร้องเรียนมายื่นถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรี” เรื่องขอให้ “คัดค้านการทุบทำลายบ้านพักตุลาการศาลธนบุรี 100 หลัง” ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ภายในสำนักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ในการนำหนังสือร้องเรียนมายื่นในวันนี้คือ ขอให้ “นายกรัฐมนตรี” โปรดพิจารณาและให้สั่งการยับยั้งความคิดของ “ผู้บริหารศาลยุติธรรม” ในเรื่อง “โครงการทุบบ้านพักตุลาการหลังเดิม” จำนวนกว่า 100 หลัง เนื่องจากบ้านพักตุลาการหลังเดิม ยังคงมีสภาพดี มั่นคง แข็งแรง และ ยังสามารถใช้งานพักอาศัยได้ โดยในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อช่วยผดุงรักษาชื่อเสียงของสถาบันศาลยุติธรรมไว้มิให้เสื่อมเสีย และ เพื่อช่วยสงวนรักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการให้คงอยู่ อีกทั้ง ไม่นำเงินงบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนนำไปใช้จ่ายโดยสิ้นเปลือง

พร้อมกันนี้เวลา 10:40 น. มี นายพันศักดิ์ เจริญ “ผอ.ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน” ได้ลงมารับเรื่องหนังสือร้องเรียน เพื่อนำส่งและดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป….
——————
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: