นายอภิชาต  แสนมาโนช (หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ) พร้อมด้วย นายคณิต ชุมช่วย (หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ) นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ (สน.สำราญราษฎร์) ลงพื้นที่ร่วมตรวจโครงการสายตรวจ 3 ประสาน (ทหาร ตำรวจ กทม.) บริเวณแยกถนนสรรพศาสตร์ แยกสะพานช้างโรงสี เขตพระนคร กทม.

นายอภิชาต แสนมาโนช (หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ) พร้อมด้วย นายคณิต ชุมช่วย (หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ) นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ (สน.สำราญราษฎร์) ลงพื้นที่ร่วมตรวจโครงการสายตรวจ 3 ประสาน (ทหาร ตำรวจ กทม.) บริเวณแยกถนนสรรพศาสตร์ แยกสะพานช้างโรงสี เขตพระนคร กทม.

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10:30 น. นายพงศธร ศิริธรรม (ผู้อำนวยการเขตพระนคร) มอบหมายให้ นายอภิชาต แสนมาโนช (หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ) พร้อมด้วย นายคณิต ชุมช่วย (หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ) และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ (หัวหน้าชุดเทศกิจ นคร 511,513,514,515) ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ , นำกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร , เจ้าหน้าที่ตำรวจ (สน.สำราญราษฎร์) ลงพื้นที่ ร่วมกันตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ง ปรับปรุง แก้ไข ภูมิทัศน์ ถนน คูคลอง และ อาคาร บริเวณแยกถนนสรรพศาสตร์ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้ั้งนี้ในการประสานกำลังทั้ง 3 หน่วยงาน (ทหาร ตำรวจ กทม.) ครั้งนี้ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรีฯ” ในเรื่องโครงการสายตรวจ 3 ประสาน (ทหาร ตำรวจ กทม.) ว่าด้วย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึง ปฎิบัติตามนโยบาย พล.ต.อ.อัศวิน. ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ตามสโลแกน (NOW ทำจริง เห็นผลจริง) ในเรื่อง (พรบ. การรักษาความสะอาด เเละ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535)

เบื้องต้นในการลงพื้นที่ในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่ และ (เจ้าของผู้ประกอบการ) ต่างๆได้ให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ ที่นำกำลังลงตรวจในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยประชาชนในพื้นที่ ต่างรู้สึกประทับใจและยังได้กล่าวขอขอบคุณไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ลงพื้นที่มาแก้ไข และ รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้…


—————
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: