นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” เป็นประธานในงานจัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” ตามศาสตร์พระราชา บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ “ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน” เป็นประธานในงานจัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” ตามศาสตร์พระราชา บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ (ผู้อำนวยการเขตบางขุน เทียน) เป็นประธานในงานจัดกิจกรรมตามโครงการ ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา และร่วมให้การต้อนรับ นายมานะชัย กฤตอำไพ (หัวหน้าฝ่ายการศึกษา) , คณะนักเรียนนักศึกษา (โรงเรียนหอวัง) , คณะนิสิตนักศึกษาปริญญาโท (มหาลัยหอการค้า) , คณะข้าราชการครูบรรจุใหม่ (เขตบางขุนเทียน) , กลุ่มบริษัทเอกชนจาก (อำเภอกระทุ่มแบน) จำนวนทั้งหมด 240 คน บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ ทั้งเดินเท้า ปั่นจักรยาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน อีกทั้ง มีการบรรยายให้ความรู้ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน พร้อมทั้ง ร่วมกันปลูกต้นกล้า ไม้โกงกาง ในแปลงปลูก จำนวนกว่า 300 ต้น

เบื้องต้นในการจัดงานทำกิจกรรมในวันนี้เพื่อได้สนองและสานต่อคำสอนของพ่อหลวงในรัชกาลที่ ๙ ตามศาสตร์พระราชา ตามโครงการปลูกป่าในใจคน รวมถึงศึกษาเรียนรู้ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของธรรมชาติบนป่าชายเลน

———————————————————
ภาพ/ข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์’005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: