สระบุรี -จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จ้าวลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ

จังหวัดสระบุรีจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าสัก จ.สระบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมเรือที่ชนะเลิศในประเภทต่าง โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำป่าสัก หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ลำน้ำป่าสัก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมด้วยมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ นายวิจักษณ์ โพธิ์ใบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสระบุรี ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน ที่ร่วมกันสนับสนุนในการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเรือยาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
สำหรับปีนี้ในการชิงความเป็นจ้าวลำน้ำป่าสักที่สระบุรี มีทีมเรือดังเรือแชมป์จากจังหวัดต่าง ๆ ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน รวม กว่า 40 ลำ ทั้งประเภท 55 ฝีพาย ประเภท 40 ฝีพาย และประเภทเรือยาวเล็กไม่เกิน 30 ฝีพาย เช่น ประเภทเรือยาว 55 ฝีพาย เรือเทพนรสิงห์ 88 จังหวัดสระบุรี เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง จังหวัดชลบุรี เรือพญาชาละวันสิงห์ลีโอ 1 จังหวัดพิจิตร เรือเทพสุริยะกระทิงแดง จังหวัดสุรินทร์ เรือสิงห์ปทุม จังหวัดปทุมธานี เรือสิงห์อีสาน จังหวัดหนองคาย เรือพญาราชสีห์ จังหวัดพิจิตร และเรือพระยาตาก จังหวัดชัยนาท

ประเทศเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือจักรนารายณ์ จังหวัดสระบุรี เรือเจ้าแม่ประดู่เงิน จังหวัดชลบุรี เรือพญาชาละวันสิงห์ลีโอ 2 จังหวัดพิจิตร กระทิงแดงเพชรนาวา จังหวัดเพชรบุรี เรือเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เรือสปอนเซอร์พรพระแก้ว จังหวัดสิงห์บุรี เรือสิงห์ปทุม จังหวัดปทุมธานี และ เรือเทพพระยาตากจังหวัดชัยนาท
ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย เรือเทพจุฬาลักษณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือพรหลวงพ่อจักษ์ จังหวัดสระบุรี เรืออินทณัฐ จังหวัดนครปฐม เรือพันแสง จังหวัดพิจิตร เรือสักสกุลชัย จังหวัดราชบุรี เรือพระยาเตชิต จังหวัดกาญจนบุรี เรือพรเดชา จังหวัดสระบุรี เรือเภตรารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรือสาวเมืองนนท์ จังหวัดนนทบุรี เรือคนสวยเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี และเรือระฆังทองพรหมประทาน จังหวัดปทุมธานี
สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าสัก ณ ลำน้ำป่าสัก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมเป็นการแข่งขันเนื่องในงานประเพณีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น งานทอดกฐิน วันออกพรรษาหรือช่วงว่างเว้นจากการทำนา ซึ่งชาวบ้านก็จะมาฝึกซ้อมแข่งเรือกัน ต่อมาวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไปทำให้การแข่งขันเรือยาวจึงได้หยุดไปชั่วระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งเมื่อปี 2525 เนื่องในงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดสมุห์ประดิษฐาราม และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินธิ์ 200 ปี และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และครั้งนี้ก็เป็นปีที่ 24 กระทั่งมีการพัฒนายกระดับการแข่งขันจากการแข่งขันเรือท้องถิ่นจนเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญที่จัดการแข่งขันก็เพื่ออนุรักษ์ รักษาและสืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสระบุรี เสริมสร้างความรักสามัคคีในท้องถิ่น รวมไปถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีมีจัดจำหน่ายของดีให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาชมการแข่งขันเรือภายในงานด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และยังสามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกกลับไปบ้านได้อีกด้วย ว่ากันว่าแข่งเรือปีนี้หากไม่ได้ชิมหรือซื้อกระยาสาทรกลับบ้าน ถือว่ามาไม่ถึงงานแข่งเรืออำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ลำน้ำป่าสัก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ก็เป็นหนึ่งในหลายสนามแข่งเรือที่มีนักท่องเที่ยวและทีมเรือจากจังหวัดต่าง ๆ สนใจเดินทางมาร่วมชมและส่งทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ปีนี้กำหนดจัดการแข่งขันในเสาร์ที่ 22 ซึ่งในอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561จะเป็นรองชิงแชมป์ ณ บริเวณท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: