สระบุรี- จัดพิธีเกษียณอายุราชการผู้บังคับการกองอาสารักษาดินจังหวัดสระบุรี

สระบุรี- จัดพิธีเกษียณอายุราชการผู้บังคับการกองอาสารักษาดินจังหวัดสระบุรี
วันที่24กันยายน2561นายกองเอก บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการมีนายกองเอก สุชน ภัยธิราช ได้นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดสระบุรีกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภอและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(สำรอง)ร่วมกว่า150นาย เข้าร่วมพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวส่วนราชการจังหวัด ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา อัยการ เข้าร่วมพิธี ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีโดยตำแหน่ง เมื่อครบอายุเกษียณราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนไปด้วย เพื่อเป็นการรำลึก นึกถึงคุณงาม ความดี และเป็นการแสดงออกต่อ ผู้บังคับบัญชา ทางด้านกองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดสระบุรีและกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนทุกอำเภอในจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดพิธีอำลาตำแหน่งผู้บังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสสระบุรี(หลังใหม่) ท่านผู้บังคับบัญชาได้ฝากข้อคิดและแนวทางในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีทุกนายร่วมทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(สำรอง) ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทุกหน่วยอย่างเคร่งครัดและให้ทำหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติของเราที่เป็นอันที่รักยิ่งจึงอยากฝากให้น้องๆสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามรถโดยให้ถือว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้น คือปัญหาความเดือดร้อนของพวกเรา ทำงานให้รวดเร็วและทันเวลา ทันเหตุการณ์ พร้อมตื่นตัวอยู่สม่ำเสมอและที่สำคัญเครื่องมือเครื่องไม้และยุทธโธปกรณ์ และอาวุธต้องดูแลรักษาเพื่อพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และร่างกายต้องมั่นฝึกฝน ออกกำลังกาย สม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและซักซ่อมการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอตลอดเวลา ในพฤติตนให้อยู่ในระเบียบ มีวินัย อย่างเคร่งครัด ที่สำคัญจงภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง และเกียรติภูมิของตน ในการมารับใช้ชาติและทำหน้าที่อันทรงเกียรติในนามสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อีกด้วย

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Leave a Reply

%d bloggers like this: