เขตประเวศ รับมอบชุดราวลูกกลิ้งป้องกันสาธารณะภัย ช่วงซอยพัฒนาการ ที่บริเวณจุดติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ ซอยพัฒนาการ 59 – 61

เขตประเวศ รับมอบชุดราวลูกกลิ้งป้องกันสาธารณะภัย ช่วงซอยพัฒนาการ
ที่ิ บริเวณจุดติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ ซอยพัฒนาการ 59 – 61 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ..

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 61 เวลา 11.00 น. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนนแบบราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ Safety Roller barrier ความยาว 80 เมตร ที่สำนักการจราจรและขนส่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 อนุญาตให้บริษัท ksi Global Thailand จำกัด ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ความปลอดภัยทางถนนแบบราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ Safety Roller barrier ความยาว 80 เมตร ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ โดย บริษัท ksi Global Thailand จำกัด รับอนุญาตให้ดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ความปลอดภัยดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบให้กับสำนักงานเขตประเวศ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในบริเวณโค้งถนนช่วงซอยดังกล่าว โดยมี ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารของ บริษัท ksi Global Thailand จำกัด ร่วมส่งมอบ

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า อุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนนแบบราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะนั้น มีประโยชน์อย่างมากที่จะสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง เพราะช่วง บริเวณซอยพัฒนาการ 59 – 61 ถ.พัฒนาการ ของเขตประเวศ ลักษณะทางกายภาพจะเป็นโค้งลาดไปทางขวา หากรถที่ไม่ชลอความเร็วอาจเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย เพราะเมื่อหลายปีก่อนบริเวณฯดังกล่าว เกิดอุบัติเหตุแหกโค้งบาดเจ็บหลายราย การติดตั้งอุปกรณ์นี้ ก็จะสามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างมาก ประชาชนที่อยู่บริเวณนี่ก็จะได้พักผ่อนนอนหลับได้โดยไม่ต้องระแวงเรื่องของความปลอดภัยต่อไป ซึ่งลักษณะทางกายภาพของถนนในกรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบนี้ก็มีอยู่มาก และก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทฯที่มีการร่วมทุนจากทางประเทศเกาหลี ที่มาดำเนินการติดตั้งให้กับเขตประเวศ อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯจะได้นำเรียนให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) ทราบต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: