อำเภอนาดีบูรณาการ อบต.นาดี ซ่อมถนนสาธารณะ 2.5 กม.

อำเภอนาดีบูรณาการ อบต.นาดี ซ่อมถนนสาธารณะ 2.5 กม.

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. อำเภอนาดี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ราษฎรหมู่ที่ 7 (บ้านโนนสูง) ราษฎรหมู่ที่ 14(บ้านด่านตะกั่ว) ดำเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะสายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 ตำบลนาดีถึงบ้านด่านตะกั่ว หมู่ที่ 14 ตำบลนาดี โดยเป็นการเทปูนซีเมนต์บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทาง 2.5 กม.เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้มีความสะดวกในการคมนาคมยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้านเป็นอย่างดียิ่ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: