อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมมอบทุนประกอบอาชีพ และกล่าวให้โอวาทก่อนกล่าวปิดการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 72 พรรษา จังหวัดชลบุรี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมมอบทุนประกอบอาชีพ และกล่าวให้โอวาทก่อนกล่าวปิดการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ ท่านอธิบดีได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่แก่สตรีและครอบครัว ที่นำมาจำหน่ายและจัดแสดง อีกทั้ง ได้ปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 อีกด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: