ป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษา (สัญจร) พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารให้ชาวนครศรีธรรมราช

“ป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษา(สัญจร) พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารให้ชาวนครศรีธรรมราช ”

วันอังคารที่ 25 กันยายน 61 เวลา 11.00น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรม การ และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ/เหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผช.กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯ และ หน.ผ.สังคมฯ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับปีสุดท้าย(ทุนสัญจร)ประจำปี2561 ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊งส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคต เด็กไทย” จำนวน 53 สถาบัน จำนวน 265ทุน ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีฯ,กระบี่,สุราษฯ,ตรัง,สงขลา,พัทลุง พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 3 หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นมูลค่าครั้งนี้จำนวนเงิน 2,227,000บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณอุดมพร กาญจน์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครศรีฯ และ คุณ ชนะพัฒน์ ศุภธรรมกุล ประธานกรรมการมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

(เปิ้ล&ดีส ?สื่อสารองค์กร?ป่อเต็กตึ๊ง สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418 ช่วยชีวิต?รักษาชีวิต??สร้างชีวิต??

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: