“ปฏิบัติการกวาดล้างการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า” ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติบุกทลายแหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

“ปฏิบัติการกวาดล้างการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า”
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติบุกทลายแหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

ตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)โดยมุ่งเน้นผลการป้องกันปราบปรามกาอาชญากรรมที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ และดังที่ผ่านมาได้มีปรากฏว่ามีการประกาศโฆษณาขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เป็นจำนวนมาก ทำให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องบูรณาการปฏิบัติการระดมกวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากการสืบสวนทางออนไลน์และการขยายผลจากการระดมกวาดล้างแหล่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ณ ตลาดเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และตลาดเยาวราช-สำเพ็ง สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า ตลาดโรงเกลือ นวนคร เป็นอีกหนึ่งแหล่งใหญ่ในการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งแบบปลีกและส่งไปยังตลาดอื่นๆทั่วประเทศ ศปอส.ตร.จึงได้ร่วมกับ บช.ทท., สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ (191), อรินทราช, สภ.พระอินทร์ราชา เข้าทลายแหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในจุดดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 10 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย เป็นชาวกัมพูชาทั้ง 4 ราย ในความผิดตามมาตรา 110(1) พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า “เสนอจำหน่าย จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอม หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่น…” พร้อมกับยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้าได้กว่า 3,000 ชิ้น รวมมูลค่าประมาณ 1,300,000 บาท ซึ่งในส่วนของผู้ต้องหาชาวต่างชาติ (กัมพูชา) 4 รายนั้น ยังได้กล่าวหาว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว ทั้ง 4 ราย และ “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2 รายด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: