ราชบุรี – ประมงราชบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

สำนังงานประมงจังหวัดราชบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 25 ก.ย.61) ที่ท่าน้ำวัดอมรินทราราม หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือน ประมงจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของวันประมงแห่งชาติ และวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และในวันสำคัญนี้ กรมประมง ได้กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมงส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัด ได้ร่วมกันจัดงานการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของวันประมงแห่งชาติ โดยรณรงค์ให้พร้อมใจกันงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด

สำหรับในส่วนจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกแม่น้ำแม่กลอง บริเวณท่าน้ำวัดอรินทราราม(วัดตาล) เป็นสถานที่จัดพิธีวันประมงแห่งชาติ ประจำปี2561 โดยมีส่วนงานราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ กว่า 200,000 ตัว

อย่างไรก็ดี พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อมุ่งหวังประโยชน์เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ของประชาชนในพื้นที่

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: