ราชบุรี – สีสันงาน มหกรรม CSR สร้างสุข ใช้หลอดไฟ กระป๋อง กระบวยรดน้ำ ที่ฉีดยุ่งเป็นเครื่องดนตรี

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงาน “ มหกรรม CSRสร้างสุข ” ณ สัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี มีเครื่องดนตรีมหัศจรรย์ทำจากหลอดไฟ กระบอกยาฉีดยุง และกระบวยรดน้ำผัก สร้างความสุข

วันที่ 25 ก.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน“ มหกรรม CSRสร้างสุข ” ณ สัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จ.ราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 500 คนเข้าร่วม ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558 -2560 ) เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีความสมดุล เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดำเนินการธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เครือข่าย CSR เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่รางวัลแก่สถานประกอบการหน่วยงาน และองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่าย CSR เพิ่มมากขึ้น

ส่วนบรรยากาศการเปิดงานวันนี้ได้มีการแสดงของโรงเรียน การแสดงดนตรีพิสดาร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี ได้นำวัดสุดอุปกรณ์ที่เหลือใช้ไร้ค่า ไม่มีประโยชน์มาสร้างสีสันเป็นเสียงดนตรี เสียงเพลงได้อย่างไพเราะมหัศจรรย์ เครื่องดนตรีที่ทำจากหลอดไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วนำมาวางเรียงต่อกัน มีลักษณะคล้ายกับเป็นระนาด อีกคนใช้กระป๋องสี และถังน้ำปิดฝาทำเป็นกลองใช้ไม้มีหัวกลมยาวขนาดมือจับ นำมาตีบรรเลงเป็นเสียงจังหวะสนุกสนาน โดยเจ้าของเครื่องดนตรีมหัศจรรย์พูดติดตลกว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะตีจนหลอดไฟแตกรึป่าว ต้องคอยลุ้นกัน อีกชุดใช้กระป๋องยาฉีดยุงแบบโบราณกับกระบวยรดน้ำผักนำมาดัดแปลงเป็นเสียงดนตรีมีระดับเสียงสูงต่ำ ได้ตามใจจินตนาการเข้ากับจังหวะเพลงสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับการจัดงาน ที่สามารถนำสิ่งเหลือใช้นำมารีไซเคิล ให้กลายมาเป็นเครื่องดนตรีที่มีประโยชน์ สามารถสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมงานได้เกิดไอเดียนำไปเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนที่สนใจได้อีกทางหนึ่งด้วย

สุจินต์ นฤภัย

Leave a Reply

%d bloggers like this: