ปราจีนบุรีเลือกโครงการคลองสวยน้ำใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

ปราจีนบุรีเลือกโครงการคลองสวยน้ำใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
วันนี้(26 ก.ย.61)(เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุม401(สระมรกต) ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น ประธานประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ตามคำสั่ง มท. ที่ 1017/2559 ลว. 23ก.ย.59 (โครงการคลองสวยน้ำใส) ซึ่งพิจารณาในเรื่อง
1. คัดเลือกโครงการคลองสวยน้ำใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
2. แบ่งพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อรับผิดชอบในเขตจังหวัด
3. สนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดผักตบชวา
โดยมี ยผจ.ปจ. หน.ส่วนราชการระดับจ. ที่เกี่ยวข้อง นายก อบจ. และ นอ. ร่วมประชุม

Leave a Reply

%d bloggers like this: