สระบุรี-ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพิ่มปริมาณ ทางชีวภาพของสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองเพีรยว

สระบุรี-ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพิ่มปริมาณ ทางชีวภาพของสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองเพีรยว
วันที่26กันยายน2561 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเพิ่มปริมาณและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว ณ อ่างเก็บน้ำคลองเพรียวหมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี โดยมีนายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำพันธ์ปลาแลกุ้งก้ามกามกว่า2ล้านตัวปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองเพรียวเป็นตรั้งที่2โดยปล่อยบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีหลังใหม่
เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอ่างเก็บคลองเพรียวที่เริ่มกักเก็บน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารสัตว์น้ำตามธรรทชาติ และสัตว์น้ำสามารถแพร่ขยายพันธ์เพิ่มปริมาณได้เป็นอย่างรวดเร็วตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและเป็นศักยภาพในการบำบัด ฟื้นฟูและรักษาสมดุลขอบระบบนิเวศเพื่อเพิ่มตัวชี้วัดคุณภาพในแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหบ่งทำกินและแหล่งอาหารโปตีนของชุมชนทำการประมงและประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้ส่งเสริมจากการจับสัตว์น้ำจำหน่ายและมีรายได้ที่มั่นคงก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจในภาพรวมด้านกานท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการบริการต่างๆและที่สำคัญเร่งดำเนินการการจัดการทรัพยากรน้ำและสัตว์น้ำพืชน้ำเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและเอื้อต่อการทำกินของชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงจากนั้นร่วมกันปล่อยสัตว์ลงอ่างเก็บน้ำคลองเพรียวในวันนี้มีปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์น้ำจืด ปลาสวาย ปลาจีน และกุ้งก้ามกราม ร่วมแล้วสองล้านสองหมื่นตัวอีกด้วย

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Leave a Reply

%d bloggers like this: