“ผู้อำนวยการเขตพระนคร” พร้อมด้วย “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” เเละ “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ทหารตำรวจ อปพร. ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา บริเวณคลองหลังวัดปรินายก เขตพระนคร กทม.

นายพงศธร ศิริธรรม “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” พร้อมด้วย “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” เเละ “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ(สน.นางเลิ้ง) อปพร. ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา และ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโครงการ (สายตรวจ 3 ประสาน) บริเวณคลองหลังวัดปรินายก เขตพระนคร กทม.

วันพุธที่ 26 ก.ย.61 เวลา 08.30 น. นายพงศธร ศิริธรรม “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” พร้อมด้วย นายอภิชาต แสนมาโนช “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ” และ นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ” นำกำลัง เจ้าหน้าที่เทศกิจ “นคร 511,513,514,515” เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ (สน.นางเลิ้ง) ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา และ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการสายตรวจ 3 ประสาน (ทหาร ตำรวจ กทม.) บริเวณคลองหลังวัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อร่วมทำในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ” และ ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรีฯ” ในเรื่องโครงการสายตรวจ 3 ประสาน (ทหาร ตำรวจ กทม.) เรื่อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึง ปฎิบัติตามนโยบาย พล.ต.อ.อัศวิน. ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน คูคลอง ตามสโลแกน (NOW ทำจริง เห็นผลจริง) เรื่อง (พรบ. การรักษาความสะอาด เเละ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535)

เบื้องต้นในการลงพื้นที่ในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการนำกำลังลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดีโดยประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกประทับใจและยังได้กล่าวขอขอบคุณไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ลงพื้นที่มาแก้ไข และ รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้…

—————
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” ผ่านเลนส์005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: