ราชบุรี  – กฟผ.ดึงสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฟผ.ในสายตาสื่อมวลชน

ราชบุรี – กฟผ.ดึงสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฟผ.ในสายตาสื่อมวลชน

กฟผ.ดึงสื่อมวลชนภาคตะวันตกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฟผ.ในสายตาสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม

วันนี้ 26 กันยายน 2561 นายสุศวัส รัศมี วิศวกรระดับ10 หัวหน้ากองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนในสายตาสื่อมวลชน โดยมีนายสุรศักดิ์ แซ่เฮา วิทยากรระดับ7 สำนักงานราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนายแสงทอง ธีรธรรมนุวัฒน์ วิศวกรระดับ8 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานของระบบส่งกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ในปัจจุบันการสื่อสารที่รวดเร็วและฉับไว ที่มาจากแหล่งข่าวและช่องทางการรับที่หลากหลาย แหล่งข่าวและข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ สื่อมวลชนถือเป็นกลไกที่สำคัญในการสื่อสารและเป็นกระบอกเสียงให้ความถูกต้องกับประชาชนและสังคม ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีภารกิจในการการดำเนินงานระบบส่งกระแสไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันตก ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน รวมถึงการร่วมกับเครือข่ายของสื่อมวลชนในการทำกิจกรรม เพื่อสังคม

อย่างไรก็ดีการจัดการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. และสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน มุมมองของสื่อมวลชนที่มีต่อ กฟผ.รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนและ กฟผ. ต่อไปในอนาคต

สุจินต์ นฤภัน (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: