โรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลาเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ปันจักสีลัต ตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬาประจำภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลาเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ปันจักสีลัต ตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬาประจำภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลังผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 90 ชั่วโมงเพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นผู้ที่มีวินัยมีทักษะทางด้านการกีฬา
ที่ โรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ปันจักสีลัต ตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬาประจำภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลังผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 90 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึง กันยายน พ.ศ. 2561 รวม 4 เดือน จำนวน 4 ชนิดกีฬาประกอบด้วย มวยสากลสมัครเล่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 49 คน มวยไทยสมัครเล่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 52 คน ปันจักสีลัต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 49 คนและฟุตซอล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน
นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ให้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ดำเนินงานตามโครงการเรือนจำเฉพาะทางประเภทกีฬาประจำภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นผู้ที่มีวินัยมีทักษะทางด้านการกีฬา มีการพัฒนาความสามารถทางด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศได้ ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษา

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา จึงได้ดำเนินการตามโครงการฯ จัดตั้งโรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลาขึ้น และได้จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ต้องขัง จำนวน 4 ชนิดกีฬาประกอบด้วย มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ฟุตซอล และปันจักสีลัต โดยได้เริ่มดำเนินการอบรมระหว่างเดือน มิถุนายนถึง กันยายน พ.ศ. 2561 รวม 4 เดือน 90 ชั่วโมง หลังผ่านพ้นการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์แล้ว ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง จึงได้จัดการแข่งขันกีฬา 4 ชนิดกีฬาที่ผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมมาแล้วภายในแดนกีฬาและกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561
ทางด้านนายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมได้เพาะบ่มนิสัยให้รู้จักคิดรู้จักสังคมที่ดีได้ โอกาสนี้หลังจากพ้นโทษจากบ้านหลังนี้ไปแล้ว เชื่อว่าความรู้ในครั้งนี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ไปเป็นครูฝึก ไปเป็นกรรมการที่มีลายเส้นในอนาคตต่อไปได้ เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาได้เปิดโอกาสตรงนี้ให้กับผู้ต้องขังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาทุกประเภทอยู่แล้ว ในวันนี้ได้มีโอกาสมาเห็นเชื่อว่าในอนาคตกรมราชทัณฑ์เมื่อเห็นผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้แล้ว ก็จะเป็นโอกาสที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ในสังคมในอนาคตต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: