กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก คืบหน้ากว่า 44% แก้ปัญหาจราจรแออัดเส้นทางหลักเชื่อมเหนือ – อีสาน – ตะวันตก – ตะวันออก ออกแบบสวยงาม จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการเดินทางของจังหวัดพิษณุโลก

กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก คืบหน้ากว่า 44% แก้ปัญหาจราจรแออัดเส้นทางหลักเชื่อมเหนือ – อีสาน – ตะวันตก – ตะวันออก ออกแบบสวยงาม จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการเดินทางของจังหวัดพิษณุโลก

กรมทางหลวงโดย สำนักก่อสร้างสะพานดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก ซึ่งมีปัญหาจราจรคับคั่งและมีชุมชนหนาแน่น ในปัจจุบันได้จัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณจราจร ทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ส่งผลกระทบต่อกระแสการจราจรบนเส้นทางหลักบนทางหลวงหมายเลข 12 และทางหลวงหมายเลข 126 ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงมีการปรับปรุงบริเวณทางแยกโครงการฯ เป็นทางแยกต่างระดับเพื่อ ให้รถในแต่ละทิศทางสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 และทางหลวงหมายเลข126 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก
โครงการดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นก่อสร้าง ที่ กม.238+000 และจุดสิ้นสุดการก่อสร้าง ที่ กม.240+500 รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร การก่อสร้างเป็นแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษ งบประมาณ 849,950,000 บาท ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างคืบหน้ากว่าร้อยละ 44 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน สิงหาคม 2562 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้ออกแบบบริเวณดังกล่าวให้สวยงาม มีงานภูมิสถาปัตย์ ในวงเวียนด่านล่างของสะพานข้ามแยก ซึ่ง จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการเดินทางของจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่สำนักก่อสร้างสะพาน โทร 0 2354 0069 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

28 กันยายน 2561
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: