“บิ๊กโจ๊ก”ร่วมตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

“บิ๊กโจ๊ก”ร่วมตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ด้วยในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีการเฉลิมฉลองของชาวจีนโดยจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2561 เป็นช่วง Golden Week ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้า ออกราชอาณาจักร เป็นจำนวนมาก
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวจึงได้บูรณาการการปฏิบัติ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประกอบด้วยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจนครบาลวิภาวดี ตำรวจนครบาลดอนเมืองบริษัทท่าอากาศยานไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลนำรายได้สู่ประเทศไทย
กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปล่อยแถวแสดงกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน มีการมอบพวงมาลัยดอกไม้แจกของที่ระลึกแผ่นพับเป็นภาษาต่างประเทศประชาสัมพันธ์ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติไทยและแนวทางปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้ และมีความสุขปลอดภัย รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าทางประเทศไทยจะดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างเต็มความสามารถ

ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมีปัญหาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวทางโทรศัพท์หมายเลข 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 34 สถานี ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ

ชลทิศ / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: