นาทวีจัดแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้ครั้งแรก เพื่ออนุรักษ์

นาทวีจัดแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้ครั้งแรก เพื่ออนุรักษ์ มีหลายอำเภอส่งประชัน
ที่สนามแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้ ชั่วคราว บ้านพรุเตียว หมู่ 5 ตำบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ชมรมไก่แจ้ นาทวี ได้จัดการแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้ เป็นครั้งแรก โดยนายจิระพงษ์ จันทร์เจริญกุล และนายศุภชัย กีรติมากุล ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไก่แจ้ เพื่ออนุรักษ์ความสวยงามของไก่แจ้ ได้ความสนุก และสร้างมูลค้าของไก่แจ้ กติกาการแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้ 4 ยก รวมดอก ขันน้ำ 1 นาที สีไก่แจ้ หรือ สีไก่ป่า อกดำ แข้งดำ หงอนเจ้ ห้ามเป่าต้อย (เชียรได้ห้ามใช้อุปกรณ์) โดยมีผู้นิยมเลี้ยงไก่แจ้จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.นาทวี , จะนะ ,เทพา และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ส่งไก่แจ้ จำนวน 50 ตัวเข้าแข่งขันประชันเสียง ปรากฏว่าไก่เจ้แข่งขันประชันเสียงที่ 1 ได้แก่ ไก่แจ้ชื่อไอ้แสบ บ้านสะบ้าย้อย ของหนุ่มไก่ต่อ รางวัลที่ 2 ไก่เจ้ชื่อไฟฟ้า บ้านหัวทิง ขุนตัดหวาย อ.นาทวี และรางวัลที่ 3 ไก่เจ้ชื่อ สร้อยทอง บ้านทุ่งเจ ท่าหมอไทร บังเสม อ.จะนะ การแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ส่วนรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นรางวัลเงินสดค่าเลี้ยงดูไก่แจ้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: