บรรยากาศสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561

บรรยากาศสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. กรมการปกครองได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวน 8,950 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25

ที่มา กองการเจ้าหน้าที่
#ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง #สอบปลัด61 #กรมการปกครอง

Leave a Reply

%d bloggers like this: