กลุ่มอนุรักษ์อำเภอวานรนิวาส ร่วมกันจัดเวทีสัมมนาวิชาการในข้อ “อนาคตไทวาร คำตอบต่อการสำรวจแร่โปแตช”

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 – 13:00 น. กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ร่วมจัดเวที สัมมนาวิชาการในข้อ “อนาคตไทวาร คำตอบต่อการสำรวจแร่โปแตช” ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ประเด็นสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา มีการขอและได้รับเอกสารอาญชญาบัตรพิเศษ จากอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เพื่อให้สอดคล้องต่อ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 รวมทั้งให้ทราบถึง ฐานทรัพยากรสำคัญที่ในพื้นที่อันควรอนุรักษ์ไว้ หากเกิดโครงการเหมืองแร่โปแตช ในอนาคต จะทำให้เกิดผลกระทบด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ ที่ถูกดำเนินคดี จึงได้จัดเวทีสัมมนาวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยนำเสนอข้อกฎหมายและงานวิจัยไทบ้านเกี่ยวกับทรัพยากร โดยมีประชาชนผู้สนใจร่วมฟัง และประกาศเจตนารมร์ร่วมกำหนดอนาคตของไทวานร

แอ๊ส โพนงาม / เรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสกลนคร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: