นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผางและผอ.รพ.สต.แม่กลอง เป็นตัวแทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก บรรเทาทุกข์ ประชาชน

1 ต.ค.2561เวลา 10.00-13.00น.
นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผางและผอ.รพ.สต.แม่กลอง เป็นตัวแทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก บรรเทาทุกข์ ประชาชน ดังนี้
1.มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตำบลอุ้มผางและตำบลแม่กลอง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวจินทนา ราชนาคำ ( บ้านถูกต้นไม้ล้มทับ) มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน5,000บ.
2.นาง อูบแก้ว ธรรมขันธ์ (ผู้ป่วยติดเตียง) มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000บ.
2.เยี่ยมและมอบเงินในโครงการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กที่ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปี 2561 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นายพุฒ แสนเมือง จำนวน 2,000 บ.
2.นางสาวปาริฉัตร กันทะจักร จำนวน 2,000 บ.
3.นางประทิน ส่วนบุญ จำนวน 2,000 บ.
4.นางอูบแก้ว ธรรมขันธ์ จำนวน 2,000 บ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: