รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา หารือกับ ผวจ.นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน พร้อมมอบเงินสนับสนุนทำป้าย 3 ภาษาติดตามสถานที่ต่าง ๆ

รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา หารือกับ ผวจ.นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน พร้อมมอบเงินสนับสนุนทำป้าย 3 ภาษาติดตามสถานที่ต่าง ๆ

วันนี้(1 ต.ค.61) ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางจิ้น ยี่หลิน รองกงสุลใหญ่รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา เข้าหารือกับนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน โดยมีนายกสมาคมพาณิชย์นครศรีธรรมราชและคณะร่วมหารือด้วย โอกาสนี้รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ได้มอบเช็คเงินสดจำนวน 3 แสนบาทให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำป้าย 3 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด โดยเน้นเตือนภัยการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน และนักลงทุนจีน ให้ความสนใจจังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้นด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณสถานกุงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ที่ได้สนับสนุนดังกล่าว พร้อมกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังพัฒนาเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและทุกประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะสนามบินนครศรีธรรมราช กำลังปรับปรุงเพื่อรองรับการเป็นสนามบินนานาชาติ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักลงทุนสามารถบินตรงมาได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

และในช่วงค่ำวันนี้(1 ต.ค.61)รองกงสุลใหญ่รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา จะเป็นประธานในงานฉลองครอบรอบ 69 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 43 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งสมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช ร่วมกับ 14 องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราชด้วย..

Leave a Reply

%d bloggers like this: